Đề thi và đáp án Đại học các năm 2002-2008

Started by 5012vn, November 28, 2008, 03:27:31 am

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

5012vn

Năm 2002

Khối A:
Toán: Đề           Lý: Đề            Hóa: Đề
         Đáp án          Đáp án            Đáp án


Khối B:
Toán: Đề        Hóa: Đề         Sinh: Đề
        Đáp án          Đáp án           Đáp án


Khối C:
Văn: Đề         Sử: Đề        Địa: Đề
       Đáp án         Đáp án         Đáp án


Khối D:
Toán : Đề        Văn: Đề         Anh: Đề        Pháp: Đề          Nga : Đề          Trung: Đề
         Đáp án          Đáp án          Đáp án           Đáp án             Đáp án              Đáp án

5012vn

Năm 2003

Khối A:
Toán: Đề          Lý: Đề            Hóa: Đề
        Đáp án          Đáp án             Đáp án


Khối B:
Toán: Đề        Hóa: Đề         Sinh: Đề
        Đáp án          Đáp án           Đáp án


Khối C:
Văn: Đề         Sử: Đề        Địa: Đề
       Đáp án         Đáp án         Đáp án


Khối D:
Toán : Đề        Văn: Đề         Anh: Đề        Pháp: Đề          Nga : Đề          Trung: Đề
         Đáp án          Đáp án          Đáp án           Đáp án             Đáp án              Đáp án

5012vn

Năm 2004

Khối A:
Toán: Đề          Lý: Đề            Hóa: Đề
        Đáp án          Đáp án             Đáp án


Khối B:
Toán: Đề        Hóa: Đề         Sinh: Đề
        Đáp án          Đáp án           Đáp án


Khối C:
Văn: Đề         Sử: Đề        Địa: Đề
       Đáp án         Đáp án         Đáp án


Khối D:
Toán : Đề        Văn: Đề         Anh: Đề        Pháp: Đề          Nga : Đề          Trung: Đề
         Đáp án          Đáp án          Đáp án           Đáp án             Đáp án              Đáp án

5012vn

Năm 2005

Khối A:
Toán: Đề          Lý: Đề            Hóa: Đề
        Đáp án          Đáp án             Đáp án


Khối B:
Toán: Đề        Hóa: Đề         Sinh: Đề
        Đáp án          Đáp án           Đáp án


Khối C:
Văn: Đề         Sử: Đề        Địa: Đề
       Đáp án         Đáp án         Đáp án


Khối D:
Toán : Đề        Văn: Đề         Anh: Đề        Pháp: Đề          Nga : Đề          Trung: Đề
         Đáp án          Đáp án          Đáp án           Đáp án             Đáp án              Đáp án

5012vn

Năm 2006

Khối A:
Toán: Đề          Lý: Đề            Hóa: Đề
        Đáp án          Đáp án             Đáp án


Khối B:
Toán: Đề        Hóa: Đề         Sinh: Đề
        Đáp án          Đáp án           Đáp án


Khối C:
Văn: Đề         Sử: Đề        Địa: Đề
       Đáp án         Đáp án         Đáp án


Khối D:
Toán : Đề        Văn: Đề         Anh: Đề        Pháp: Đề          Nga : Đề          Trung: Đề
         Đáp án          Đáp án          Đáp án           Đáp án             Đáp án              Đáp án

5012vn

Năm 2007

Khối A:
Toán: Đề          Lý: Đề            Hóa: Đề
        Đáp án          Đáp án             Đáp án


Khối B:
Toán: Đề        Hóa: Đề         Sinh: Đề
        Đáp án          Đáp án           Đáp án


Khối C:
Văn: Đề         Sử: Đề        Địa: Đề
       Đáp án         Đáp án         Đáp án


Khối D:
Toán : Đề        Văn: Đề         Anh: Đề        Pháp: Đề          Nga : Đề          Trung: Đề
         Đáp án          Đáp án          Đáp án           Đáp án             Đáp án              Đáp án

5012vn

Năm 2008

Khối A:
Toán: Đề          Lý: Đề            Hóa: Đề
        Đáp án          Đáp án             Đáp án


Khối B:
Toán: Đề        Hóa: Đề         Sinh: Đề
        Đáp án          Đáp án           Đáp án


Khối C:
Văn: Đề         Sử: Đề        Địa: Đề
       Đáp án         Đáp án         Đáp án


Khối D:
Toán : Đề        Văn: Đề         Anh: Đề        Pháp: Đề          Nga : Đề          Trung: Đề         Nhật: Đề             Đức: Đề
         Đáp án          Đáp án          Đáp án           Đáp án             Đáp án              Đáp án           Đáp án              Đáp án

Ông trùm

Uây. Thanks bác KK, đúng là những thứ em đang cần. App cho phát  :D

lovestar

 =D> KK đúng là KK.
Lẽ ra phải có cái mục này lâu rồi mới phải :D
Cảm ơn bác phát./

xiahkim

Việc học như chèo thuyền ngược dòng nước, ko tiến ắt phải lùi :)

hanhnv

Nhưng sao không có đề thi mấy năm khác vậy?


Henry Trung

có ai ở nhà ko? Tr thấy trong này nhiều đề thi & đáp án lắm nè, thấy cũng hay:  http://kenhtuyensinh.vn
lại có cả thông tin học bổng nữa chứ. ( http://kenhtuyensinh.vn/du-hoc_g8/ )

có bạn nào học Hoá - 03-06  thì liên hệ với Trung nhận đồng môn nhé :)
Thong tin tuyen sinh-thu tuc du hoc-tra cuu diem thi,diem chuan dai hoc

An-DPO

Thanks nhá, không biết có đề thi thử năm nay không nhỉ, ai cho mình với:D
ĐỒNG PHỤCDPO : ĐỒNG PHỤC # 1 HỌC SINH-SINH VIÊN
Website : http://dongphuc.org/
Ngọc An-DPO
Phone: 01215019936 / Nick: na_liverpool_8 / Email: anttn@dongphuc.org

Henry Trung

Thong tin tuyen sinh-thu tuc du hoc-tra cuu diem thi,diem chuan dai hoc