10 Tin nhớ vào đây để chúng nó đỡ chê nhé

Started by lamkha_online, February 13, 2011, 04:32:13 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

co_ba_la2402

Hi,giờ ms biết lớp tin có nhân tài viết truyện tình cảm hay vậy,thế mà chẳng b nào lớp tin quảng cáo về b ấy cả.
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!