Mem 10 Văn 2010-2013 đâu rồi???vào chém cái nào

Started by long kute, September 27, 2010, 12:56:22 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vutiendung

HỌC = KHÔNG+TRƯỢT
KHÔNG+HỌC = TRƯỢT
=>HỌC= TRƯỢT
hjxhjx

vitcon

I'm only me when i'm with you

vutiendung


Trang Nhung

mọi người vào nhầm topic ah chả thấy dân văn đâu cả

k0olb0y_tb

sao mem 10 văn lại kg lập topic mà để ai lập thế này! :-w
][move]Tớ với cậu tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện sống... cùng ngày cùng tháng cùng năm.[/move]

nazu_kid_1412

Khổ.K0olboy mới tham gia 4r nên phải la liếm chứ nhể!!! =))

manucho

giờ mới biết trường mình có 2 4r. nhào zô chuyentb.com đi các bạn. anh admin ở đó pro tin học lắm

december_witch_1294

Hixhix. Đọc từ đầu đến cuối kái topic thấy chán mún chết. Kái topic này k nên lấy tên topic của lớp văn nữa mà nên đổi thành:topic không đầu,không đuôi.
I wanna call the stars down from the sky.
I wanna live a day that never dies.
I wanna change the world only for you.
All the impossible I wanna do.

culan_danchoi_1102

Nh0x_l0n3ly_dKny


long kute

Andree - This is me \m/