Classe de francais - Update version 2010

Started by Linh Nazu, September 16, 2010, 05:21:59 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vutiendung

Quote from: nazu_kid_1412 on April 13, 2011, 06:52:07 am
Vớ vẩn linh tinh nhưng không láo toét.Mà t hỏi mấy thằng bạn t chứ có đả động gì đến danh dự lớp b đâu?

Mày biết ngại ko hả Kid!!! Xâú mặt Vũ Thư

nazu_kid_1412

Thằng kia đừng lôi Vũ Thư vào đây.Hỏi lại bản thân mày đi đã.

thathoc

[từ thiếu văn hóa] dug beo ve  lop dj .pon n dah cho d..!
một người khỏe
hai người vui

pinkerbell95

Topic lớp pháp toàn cái zề ý? Củ chuối ứ đỡ đc