Classe de francais - Update version 2010

Started by Linh Nazu, September 16, 2010, 05:21:59 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Linh Nazu

Quote from: Dingo on October 02, 2010, 11:50:16 am
**== : cờ pháp đây àh?
=)) =)) =)) =)) =)) =)) hình ảnh chỉ mang tính minh họa không phải nhân vật thật trong bài  :-j
[move]Xoành xoạch xoạch..........
                Ký xong roài đây xem đy
[/move]

long kute


cái này có ý là nước Pháp sắp đáh nước Mỹ
đổi tên Mỹ thàh Pháp lun ý
Andree - This is me \m/

Linh Nazu

[move]Xoành xoạch xoạch..........
                Ký xong roài đây xem đy
[/move]

long kute

Andree - This is me \m/

Linh Nazu

[move]Xoành xoạch xoạch..........
                Ký xong roài đây xem đy
[/move]

Dingo

Until The day the ocean doesn't touch the sand;
Now and forever, I will be your man!

Linh Nazu

 nghệ thuật giúp lớp e tăng trang àk  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) 1 từ duy nhất  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
[move]Xoành xoạch xoạch..........
                Ký xong roài đây xem đy
[/move]

Dingo

Quote from: Linh Nazu on October 03, 2010, 06:31:46 pm
nghệ thuật giúp lớp e tăng trang àk  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) 1 từ duy nhất  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

hờ hờ!
Until The day the ocean doesn't touch the sand;
Now and forever, I will be your man!

Linh Nazu

e bực mình cái kỉu cm của anh thế..... xì xì
[move]Xoành xoạch xoạch..........
                Ký xong roài đây xem đy
[/move]

long kute

Andree - This is me \m/

XUÂN

hihi giờ lại đến lượt anh long nữa
[move]Hạnh phúc không tự đến mà thường sau cùng ta mới nhận ra[/move]

Linh Nazu

những ngừi tên Long đều có kỉu cm nghệ thuật nhờ  b-(
[move]Xoành xoạch xoạch..........
                Ký xong roài đây xem đy
[/move]

XUÂN

[move]Hạnh phúc không tự đến mà thường sau cùng ta mới nhận ra[/move]

Dingo

Until The day the ocean doesn't touch the sand;
Now and forever, I will be your man!

long kute

 =)) =)) =)) =))
Rồg là độg vật bậc cao mà
cao hơn loại người ấy
Andree - This is me \m/