Sử-Địa đâu roy nhể

Started by langtuhokten, September 13, 2010, 09:46:30 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

co_ba_la2402

Ứ biết đâu,huhu,kem thật cơ,huhu.
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!