10 physic NO.1!!! WELCOME...!!!

Started by XUÂN, September 12, 2010, 12:31:16 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

bạn thấy dân 10 lý năm nay thế nào ???

mọt sách
3 (23.1%)
chơi được, nhiệt tình, hết mình
3 (23.1%)
thông minh
1 (7.7%)
toàn diện :ngoại hình sáng, học giỏi, chơi cũng không kém
6 (46.2%)

Total Members Voted: 13

pham huyen anh

không thể tin được là cô Yến không dạy bọn mình nữa


Post Merge: July 28, 2011, 08:32:41 pm

trình độ ru ngủ của thầy Hoan chắc không ai bì kịp mất
[move][/move]Do not forget hope, hope that gives you the power to survive even when you're abandoned.<Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.>

thathoc

August 12, 2011, 09:36:13 pm #1291 Last Edit: August 13, 2011, 01:33:38 pm by thathoc
tuan sau không cthuk roj nhj!!!

Post Merge: August 13, 2011, 01:33:38 pm

xc dau roj???ko co aj ah...
một người khỏe
hai người vui

congtu_tonglao_94

[move]cam sành lột vỏ còn chua
biết [you] còn bécôngtử_tônglào_94 cua để dành[/move]//[move][/move]

XUÂN

Quote from: thathoc on August 12, 2011, 09:36:13 pm
tuan sau không cthuk roj nhj!!!

Post Merge: August 13, 2011, 01:33:38 pm

xc dau roj???ko co aj ah...
ai đây mà dám chửi tui hả
[move]Hạnh phúc không tự đến mà thường sau cùng ta mới nhận ra[/move]

pham huyen anh

Quote from: vutiendung on June 03, 2011, 08:16:11 am
là thick cái nào hơn
ko hiêủ ak
dĩ nhiên là 4rum 10lí hơn rùi
hỏi gà quá
;)
[move][/move]Do not forget hope, hope that gives you the power to survive even when you're abandoned.<Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.>

pham huyen anh

[move][/move]Do not forget hope, hope that gives you the power to survive even when you're abandoned.<Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.>

co_ba_la2402

Cho tớ hỏi chút,lớp lý tuần sau nữa tổ chức thj đấu trí đúng k,luật chơi ntn vậy.
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!