Nội quy trước khi đăng các topic quảng cáo

Started by Dennix, August 07, 2008, 10:47:35 am

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Dennix

Everything I do, I do it for fun

Jupiter276 ®

Mình thấy có một số topic viết về các Cơ hội du học, nhưng theo hiểu biết của mình, nó không thực sự là những "cơ hội" theo đúng nghĩa của nó. Hơn nữa, lại do một công ty quảng cáo, post bài liên tục như bắn pháo, làm loãng chủ đề.
Về Trung tâm tư vấn du học, mình có biết trường hợp của Equest, dù ít, dù nhiều, đang bị đả kích.
Kinh nghiệm du học qua Equest: http://www.vietphd.org/showthread.php?t=2321&page=3

Như vậy, nếu bài viết mà thành viên là đại diện từ phía một công ty nào đó về dịch vụ Tư vấn du học, việc làm... mình đề nghị xóa bài.
Chỉ nhận bài viết từ cá nhân (là thành viên hiện tại của diễn đàn hoặc là cựu học sinh CTB, có nội dung Chia sẻ).
Như:
http://www.chuyentb.org/diendan/index.php/topic,8444.msg90247/boardseen.html#new
http://www.chuyentb.org/diendan/index.php/topic,8375.0.html


yêu Thái Bình và những gì liên quan tới TB