"Liên hoan" chia tay 2 admin lên đường cứu nước (CN 26/6)

Started by lovethe, June 25, 2005, 02:05:40 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

lovethe

Thôi thì dẫu sao cùng là bạn học cùng khóa , chúc Ku Loc ra đi thanh thản, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ku kiếm được càng nhiều "sàng" càng tốt nhé !

Chuyện vợ con ở nhà cứ để anh lo.Gửi tặng ông anh Thi Dương bài : http://www.tin5k48.com/music/BanHungCaChimLac_DanTruong.mp3";>Bản hùng ca chim Lạc