ai bao truong minh khong co hoa hau????

Started by Haluda, March 28, 2003, 11:15:42 am

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

michelle

I LOVE MY FRIENDS

vnInformatics

Thì đang bàn về hoa hậu đó mà ...Nhưng mà chẳng biêt hoa hâu chuyên thái bình ra sao, xinh đẹp hay là ...ugly như thế nào.

 Nhưng mà mình dám chắc rằng ...hoa hậu trong box này thì thật là dễ dàng mà vote thôi : Chỉ có một mình Michelle...Haaaaaaa
Kiếm Hiệp Quán là nơi thể hiện bản sắc, khí phách anh hùng của đấng Nam nhi - Đại tr