Chuyên Thái Bình Community bị firewall ?

Started by BKA, July 04, 2004, 07:28:37 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

BKA

ở 42 PBV không bị, có lẽ do cửa hàng thôi
Cuộc đời ta yêu thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm keyboard
[/siz

deepsea

Không hiểu sao forum chúng ta rất khó vào khi ỏ Thái Bình. Nếu lúc nào các bạn không vào được thì thử dùng proxy xem nhé. Trong trình duyệt IE bạn vào tools -> Internet options -> Connections. Nếu bạn ngồi ngoài hàng thì vào LAN settings vào đánh dấu sử dụng proxy sever Address là 206.204.190.4 port để là 8080, còn ngồi nhà thì vào Settings và điền tương tự. Chúc các bạn thành công. :)


 

Sometimes the snow comes down in june
Sometimes the sun goes round the moon...