Danh sách học sinh các lớp chuyên Thái Bình khóa 1998 - 2001

Started by vnInformatics, May 31, 2004, 02:26:26 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

congtu

Topic này chắc bị luif vào dĩ vãng lâu quá rồi nhỉ. Mấy chục năm rồi ko thấy có ai vào thăm. Mọi người đâu rồi. Sắp về Thái Bình ăn tết rồi, lên tiếng đi nào