Đề Thi Và Đáp Án Đại Học 2002-2011

Started by Bông, July 16, 2011, 01:16:19 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bông

 <:-P
Thực ra thì không có nhiều thứ đính kèm ở đây, Chỉ là 1 cái link nho nhỏ của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Ở đó có đủ đề và đáp án đề thi đại học bản đẹp, ko scan, ko j hết.
Pdf cả. Thanks cho mình nhé!
Link đây!
http://thi.moet.gov.vn/?page=1.8
Passion + Friendship + Peace = L.♥.v.e
Just as simple as that... ♥♥♥