Chào cả nhà mình là con dân Thái Thụy

Started by dinhucduong, December 28, 2011, 07:02:36 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

dinhucduong

Hilu, :))
Mình là thanh viên mới của 4rum mong mọi người quan tâm nhìu nhìu
Mình tên Duơng 25t quê Thái Thụy
hì hì minh vừa thành lập một trang web http://thaithuyit.netcho người dân Thái Thụy mong các bạn ủng hộ