Dành cho những người đam mê rap ..

Started by meocon_bt24, December 20, 2011, 10:46:37 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

meocon_bt24

Mình là cựu học sinh trường mình khóa 08-11 .
Hôm nay giới thiệu với mọi người . những ai có đam mê với rap .
http://thegioirap.com/forum/index.php
Welcome !! :x :x