Kết bạn 4 phương nào anh e

Started by tit_uct, October 04, 2011, 01:57:30 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tit_uct

Tìm bạn bốn phương với galafun.vn
Bạn là NAM, soạn LQ NAM gửi 8785
Bạn là NỮ, soạn LQ NU gửi 8785
Trong giây lát, galafun.vn sẽ gửi cho bạn số điện thoại của 3 bạn khác giới đồng thời cũng gửi cho 2 số điện thoại này thông tin về bạn. Còn chờ gì nữa hãy tham gia ngay nào.