[12A1 94-97] Chúc mừng hạnh phúc hai bạn Kiên - Nhung

Started by Blackrose, September 21, 2011, 09:54:48 am

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Blackrose

Ngày 18/9/2011, hai bạn Đào Vũ Kiên (thành viên 12A1 94-97) và Nguyễn Phương Nhung đã tổ chức lễ thành hôn, chính thức chấm dứt 32 năm "cô đơn trên mạng" của chú rể. Tập thể 12A1 94-97 xin chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc  @};- @};- @};-

Blackrose