Sử _ Địa 08-11( sử vô đối. địa vô song)

Started by kiodylovely, August 04, 2011, 07:36:55 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kiodylovely

August 04, 2011, 07:36:55 pm Last Edit: August 04, 2011, 11:03:54 pm by kiodylovely
Lớp sử

1. BÙI PHƯƠNG ANH                            30/9/93       
2. NGUYỄN VĂN HÂN                           17/6/93     
3. PHAN THU HIỀN                              24/7/93 
4. NGÔ LONG KHÁNH                           12/6/93
5. ĐỖ THỊ NGA                                   13/1/93
6. NGUYỄN THỊ NGỌC                           21/2/93
7. PHẠM THỊ NHÀI                               18/2/93
8. BÙI THỊ THO                                   20/3/93
9. NGUYỄN THỊ THƠM                           3/8/93
10.PHẠM THỊ THU                                1/10/93
11.TÔ HOÀI THU                                 16/10/93
12.PHẠM THỊ THANH THỦY                    24/10/93
13.TRẦN THỊ THÚY                               29/9/93
14.TRẦN THANH TÚ                              2/10/93
15.LÊ THỊ VÂN                                     17/3/93


Lớp địa

1. ĐÀO THỊ LAN ANH                             9/1/93
2. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH                  20/3/93
3. PHẠM QUỲNH ANH                            17/1/93
4. LÊ VĂN BẢO                                     19/4/93
5. BÙI THỊ MAI                                     3/8/93
6. PHẠM THỊ MAI                                   12/7/93
7. VŨ ĐỨC MẠNH                                  14/1/93
8. TRẦN THỊ PHƯỢNG                            15/9/93
9. TRẦN ĐỨC QUÝ                                 10/1/94
10.TẠ TIẾN RINH                                   20/5/93
11.TRẦN THỊ THO                                  1/5/93
12.ĐỖ NGỌC THOA                                 27/1/93
13.ĐÀM THỊ THU                                    23/10/93
14.HOÀNG THỊ THU                                5/9/93
15.PHẠM THỊ HẢI YẾN                            16/3/93

Nhokdanhda

Khổ thân ty của t mệt nhọc.nhưng đámg tuyên dương.ít ra cũng có cáj dsách lớp rồj.hj

number_1_me

cô yến khá lắm.hjhj
lớp mình sắp họp oy.hjhj
t đã có mặt ở hà nội rùi.chỉ mai thôi là  về với thaibinhcity hjhj
và cũng đã đủ lớn để mong bé lại.......như ngày hôm qua!!