THCS Nguyễn Đức Cảnh-thị trấn Diêm Điền!!!

Started by december_witch_1294, June 24, 2011, 12:06:09 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

december_witch_1294

Nơi để các bạn chia sẻ những suy nghĩ,tâm tư,tình cảm về mái trường và thầy cô. Trước đây khi chưa tách khỏi THCS thị trấn Diêm Điền thì nó là phân hiệu chất lượng cao. Bây jờ đã là 1 ngôi trường riêng biệt mang tên vị anh hùng quê hương-THCS Nguyễn Đức Cảnh!
I wanna call the stars down from the sky.
I wanna live a day that never dies.
I wanna change the world only for you.
All the impossible I wanna do.