Bàn luận về một số dòng laptop đáng chú ý

Started by itek, June 07, 2011, 07:42:16 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bạn lựa chọn thương hiệu nào cho laptop của bạn? (Phù hợp nữa chứ không phải là free money nhé)

Hp (Pavillion, Compaq...)
1 (14.3%)
Hp (elitebook)
2 (28.6%)
Lenovo
0 (0%)
IBM-lenovo Thinkpad
0 (0%)
Dell (vostro, insprion, studio)
0 (0%)
Dell (Latitude, Precision)
0 (0%)
Asus
2 (28.6%)
Vaio
3 (42.9%)
Toshiba
1 (14.3%)
Acer
0 (0%)
Samsung
0 (0%)
MSI
0 (0%)

Total Members Voted: 7

vannhan1993

bản chất xấu bị dòng đời xô đẩy thành tốt đẹp