Người có ảnh hưởng nhất với bạn qua 4 năm học ở trường??? Cùng cho ý kiến

Started by Cesc, May 08, 2011, 09:44:22 am

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Cesc

Với t, chắc là 3 người,
cô Luyến _ người nói câu "mày phải lên đây học"
Thầy Ánh_ người cho mình biết không có gì là không thể.
Cô Hoa_ Sao mãi không thoát ra được thế (số là mình học hình rất ngu ở cái khoản vẽ thêm), đến tận bây h mới ngộ ra được.
________________________________________
Nỗi buồn ơi nếu người là vật chất!!!
Thì tôi là kẻ giàu nhất thế gian!!!

smallbear248

cô Nhuần cô giáo tốt nhất đối với mình và sống vô cùng tình cảm (yêu cô lắmlắm)
Thầy Ánh nhớ mãi khi thầy mắng cứ làm con hươu con vượn

Ban mai xanh

cô Hường:''e sẽ k đỗ cấp 3"
mình k bao giờ quên câu nói này của cô.có lẽ sẽ là cả đời k quên