Cách vào Facebook bằng HotspotShield cho iphone

Started by AnchorFree, March 05, 2011, 06:15:10 am

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

AnchorFree


Để vào Facebook ở iphone, bạn có thể dùng HotspotShield và làm theo hướng dẫn ở link này nha.
http://hotspotshield.com/clientless/iphone/get_started.php
Vào link bên trên và click vào "Get An Account ID" để tìm một account và password.
Điều chỉnh ở iphone theo các bước sau:
Setting -> WiFi -> OFF
Settings -> General -> Network -> VPN -> Add VPN Configuration
Chọn IPSec và điền vào các thông tin như sau:
•   Description: HotspotShield
•   Server: 68.68.107.101
•   Account:  (nhập account đã tìm được từ link bên trên)
•   Password: (nhập password đã tìm được từ link bên trên)
•   Use Certificate: OFF
•   Group Name: hss
•   Secret: hss
Click Save sau đó trở lại Setting -> WiFi -> ON
Khởi động Hotspot Shield ở iphone: Setting -> VPN -> ON. VPN icon sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải, gần icon của pin iphone.
Nếu bạn không vào được VPN ngay, hãy khởi động lại iphone và bật lại VPN "On" thì chắc chắn sẽ được. Saukhi hoàn tất, bạn có thể và Facebook và bất kì trang web bị chặn nào bằng iphone như bình thường.

AnchorFree