Lớp Tin 00-03 vừa họp mặt tại Hà Nội

Started by Locke Laton, November 12, 2003, 01:25:02 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Locke Laton

Thông tấn xã con vịt vừa cho biết :
Hôm vừa rồi, lớp Tin 00-03 đã họp lớp tại khu đô thị mới Định Công, lúc đầu định họp ở nhà Nam Thoongf, nhưng mà không hiểu sao cuối cùng lại ra nhà thằng Hà Lý để họp. Gọi là họp cho oai thôi, chứ thực ra đến gặp nhau, lấy địa chỉ, ăn uống là chính, ăn xong đang định kéo nhau đi thì do phong cách cũ nổi lên nên cuối cùng  thằng nào về nhà thằng nấy, chẳng đi đâu hết ( đúng là 12 Tin chày bửa ). Hôm đó có 17 mạng ( 15 của lớp Tin và 2 cô con dâu lớp Pháp :D ), nói chung là đông hơn sinh nhật diễn đàn :)). Chuối thật.
Note : những ai muốn liên lạc với lớp 12 Tin 00-03 thì gửi mail đến địa chỉ :
Lop12TinChuyenTB@vnws.com
Hết  <):)
Vì sự trong sáng của tiếng Việt và sự tiện lợi của các thành viên khác, bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bằng TELEX và soát lỗi chính tả trước khi post bài

Quên xừ nó soát lỗi rồi !
Practice makes Perfect