Danh sách học sinh lớp lý khóa 2010-2013

Started by XUÂN, September 12, 2010, 02:08:36 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

XUÂN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÝ KHÓA 10-13

 • Đặng Thị Vân Anh

 • Nguyễn Hải Anh (Phó bí thư)

 • Nguyễn Thị Ngọc Anh

 • Phạm Tuấn Anh

 • Trương Thị Việt Anh

 • Nguễn Văn Công

 • Đào Văn Duẩn

 • Vũ Tiến Dũng (Bí thư)

 • Lương Thùy Dương

 • Nguyễn Minh Dương

 • Đào Thị Thu Hà

 • Cao Thị Hằng

 • Cao Thi Thu Hiền

 • Vũ Văn Hiếu

 • Giang Việt Hoàng (Lớp Trưởng)

 • Lê Hoàng

 • Lê Việt Hoàng (Lớp phó)

 • Nguyễn Huy Hoàng

 • Nguyễn Thị Ngọc Huế

 • Phan Văn Hùng

 • Dư Thị Lan Hương

 • Cao Thi Thùy Linh

 • Hoàng Tuấn Linh

 • Nguyễn Trường Linh

 • Đỗ Trần Mạnh

 • Phạm Tiến Năng

 • Trần Thị Phương Ngân (Lớp phó)

 • Bùi Tiến Nguyện

 • Bùi Trọng Nhân

 • Nguyễn Thái Sơn

 • Nguyễn Huyền Trang

 • Phạm Quỳnh Trang

 • Trần Quỳnh Trang

 • Hà Thiên Triều

 • Đặng Thị Thanh Xuân

[move]Hạnh phúc không tự đến mà thường sau cùng ta mới nhận ra[/move]

CTB Storm

I'm with you

XUÂN

[move]Hạnh phúc không tự đến mà thường sau cùng ta mới nhận ra[/move]

pham quang minh

lớp lý chuyên TB năm nay có mấy bạn ở Đông Hưng vậy ???? Nghe nói năm nay Đông Hưng mạnh lắm! Chắc hơn các anh rồi!!!!!  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :) :D  :D  :D  :D I-)  I-)  I-)  I-)
[move]
Đời chỉ đẹp khi ngồi bên chén rượu
Khắc tên em lên cổ cánh chân gà!!!
[/move]

XUÂN

12 anh ạ .còn mạnh hay không thì chẳng biết nữa
[move]Hạnh phúc không tự đến mà thường sau cùng ta mới nhận ra[/move]

darkking

xuân . em hay lên diễn đàn gớm nhỉ. cố mà học nhé

pham quang minh

November 10, 2010, 10:11:07 pm #6 Last Edit: November 10, 2010, 10:15:51 pm by pham quang minh

ảnh lớp lý khóa 07-10!!!!
   :D  :D   :D   :D  :D  :D  :-h  :-h   :-h
[move]
Đời chỉ đẹp khi ngồi bên chén rượu
Khắc tên em lên cổ cánh chân gà!!!
[/move]

XUÂN

Ơ sao lại up ảnh đấy vào đây
[move]Hạnh phúc không tự đến mà thường sau cùng ta mới nhận ra[/move]

pham huyen anh

Quote from: pham quang minh on November 06, 2010, 09:14:03 am
lớp lý chuyên TB năm nay có mấy bạn ở Đông Hưng vậy ???? Nghe nói năm nay Đông Hưng mạnh lắm! Chắc hơn các anh rồi!!!!!  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :) :D  :D  :D  :D I-)  I-)  I-)  I-)
hì,anh quá khen rồi.năm nay quân chuyên lí đôg hưg lên đây 12 bạn.e thấy cô bích khen các anh chị khóa trước lắm ạ.
[move][/move]Do not forget hope, hope that gives you the power to survive even when you're abandoned.<Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.>

darkking

    là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
    bước vào đời phải ngạo mạn kiêu xa
    là con gái phải vị tha và độ lượng
    biết yêu thương nhưng tàn nhẫn khi cần

ga'i xd

vutiendung

Dại trai

Post Merge: February 26, 2011, 09:03:22 pm

Quote from: pham huyen anh on November 16, 2010, 06:18:30 pm
hì,anh quá khen rồi.năm nay quân chuyên lí đôg hưg lên đây 12 bạn.e thấy cô bích khen các anh chị khóa trước lắm ạ.

Khen là khen hơn mày haha Xu nhỉ