Danh Sách Lớp Lý Khóa 08-11....

Started by [Lý08-11][_*Nhok*_], February 07, 2010, 03:32:21 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

[Lý08-11][_*Nhok*_]

 <:-P <:-PDANH SÁCH LỚP LÝ KHÓA 08-11 <:-P <:-P
1.Bùi Xuân Anh
2.Nguyễn Ngọc Ánh
3.Nguyễn Công Cảnh
4.Nguyễn Văn Duy A
5.Nguyễn Văn Duy  B
6.Dương Tiến Đạt
7.Phạm Thị Thu Hà
8.Phạm Thu Hà
9.Hoàng Duy Hanh
10.Nguyễn Hồng Hạnh
11.Đỗ Thị Hiên
12.Nguyễn Thế Hùng
13.Bùi Quang Hưng
14.Phạm Hưng
15.Nguyễn Mai Hương
16.Phạm Thị Hường
17.Lê Tùng Lâm
18.Vũ Quang Lâm
19.Nguyễn Thị Diệu Linh
20.Lê Đức Phúc
21.Trần Vũ Quang
22.Lê Anh Quý
23.Lê Xuân Quý
24.Nguyễn Hoàng Sơn
25.Nguyễn Viết Hoài Sơn
26.Vũ Duy Sơn
27.Dương Thị Thủy
28.Bùi Tiến Toại
29.Lại Thanh Trang
30.Nguyễn Thị Thu Trang
31.Nguyễn Anh Tuấn.
The End.
[move]Tạm dời xa mọi điều ý nghĩa.....
Thời gian sẽ làm phai mờ đy...............[/move]

aptx_4869

ank em vào đây thông báo thông tin chi tiết để làm 1 bản danh sách đây đủ về lớp cái nào!
thử thách mới... try!! ^^

thuythuy

Nguyễn Hồng Hạnh à??bít mỗi đứa!nản gần chít!  :(
cả chuyên Thái Bình chắc mình bít đc 3 người. ôi ôi....

Kid2907

Có danh sách này từ bao h thế =))
SN nhanh 1 cách [từ thiếu văn hóa] :-j
[move]KidKun[/move]

pinkerbell95

E bít mỗi a Quý người iêu c phương lớp anh 0912 với a quang