Thầy Dũng

Started by »— (¯°•.†ôï.. £à.. †ôï .•°¯) —«, December 13, 2009, 07:54:10 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

roykean_1995

mình vừa lên lớp 8 thì thầy chuyển lên LTVinh!chán òm,hơi tiếc!
[move]Xăng có thể cạn,lốp có thể mòn nhưng số khung số máy không bao giờ thay đổi[/move]Red Devil Ronalkean