bác nào khóa 05 09 vào anh em mình gặp mặt nhớ quá

Started by dellday23, October 04, 2009, 12:39:15 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

myloveforyou

you said goodbye

fairlove_DR


tubaday

khi không còn ai yêu thương mình, chính ta phải là người làm điều đó !
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6edg_hhuTz

love_kyu

mọi người vẫn liên lạc với nhau vui thật :)

fairlove_DR

Quote from: love_kyu on November 08, 2011, 07:38:12 pm
mọi người vẫn liên lạc với nhau vui thật :)

em ni` la` em mo^, nhi`n la hoac nha