9E Toán-Hóa 2007-2008

Started by dinh hieu, October 02, 2009, 11:45:32 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tokiya

Ngày xưa anh cũng học 9E, 10 năm rồi ^^

Cesc

Chú Quân đã lên cột, từ nay chẳng còn chém với mình nữa, nản kinh.
Anh em xem thế nào thi đh xong tập trung cái nhỉ, kiếm chỗ nào đi chơi xả tres.
Nỗi buồn ơi nếu người là vật chất!!!
Thì tôi là kẻ giàu nhất thế gian!!!

Harry_195

thi xong đại học chạy đi đâu hết oy ý
_-_-born to try-_-_