DANH SÁCH LỚP TOÁN 07_10(GIRL)

Started by Kiel, July 08, 2009, 09:34:39 am

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kiel

XIN GIỚI THIỆU VỚI TẤT CẢ CÁC BẠN DANH SÁCH 10 BẠN NỮ LỚP TOÁN 07-10
1.   Trần Thị Hạnh
2.   Đinh Ngọc Hoa
3.   Phạm Hải Hoa
4.   Lương Thu Hương (PRO)
5.   Phạm Thị Thúy Ngân
6.   Phạm Hồng Ngọc
7.   Đỗ Thu Thảo
8.   Vũ Thị Trang
9.   Lại Thị Hồng Tươi
10.   Lê Thị Xuân (BÍ THƯ)
Thái Bình ơi! Sao mà yêu đến thế...

Băng đá 381

oh! thế lớp toán không có boy ah?