Summary

chuoixinhlovNga

avatar_chuoixinhlovNga
  • Yahoo! Messenger - hello_boyfriend_hp121
Offline Show Posts Show Stats
Posts:
2 (0.001 per day)
Personal Text:
Chuối xinh_Jen
Age:
26
Location:
??i gia làng gi?i trí 11N
Khóa:
07_10
Trường:
chuyên Trần Phú
Lớp:
11Nga
Tên thật:
Chu Má Hồng
Date Registered:
April 29, 2009, 09:27:52 pm
Local Time:
June 25, 2019, 05:42:53 pm
Last Active:
April 29, 2009, 09:59:42 pm
Signature:
xxx Я  люблю ТХАЙ БА ХАНЬ ТОАН 13 класс по-pycккому языку  
ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ  ХОТЬ ОДИН РАЗ!Я ОЧЕНЬ ЖДУ  TВОЙ ПОЦЕЛУЙ! 
                                                        ♥      ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ !   ♥