Summary

trang_liCTBer chăm chỉ

avatar_trang_li
  • Yahoo! Messenger - khoctham1112
Offline Show Posts Show Stats
Posts:
166 (0.039 per day)
Age:
27
Location:
Chuyên v?n 06-09
Khóa:
06-09
Trường:
PTTH Chuyên Thái Bình
Lớp:
Văn
Tên thật:
Trang
Date Registered:
September 17, 2007, 04:16:57 pm
Local Time:
May 22, 2019, 12:52:24 am
Language:
Vietnamese
Last Active:
December 22, 2010, 08:16:07 pm