Thông báo!

Started by anhtuyen_302, March 08, 2009, 03:04:12 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

co_ba_la2402

Thật thế ạ ? Thế mà chả thấy mấy b a5 ý kiến j,hjxhjx,mình thành đứa mù thông tin mất oy. Hix,nhớ k nhầm hồi lớp 8 có lần thầy Thể dạy td cho lớp a1 của mình,dã man cực,toàn bắt tập .
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!